Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 1.12.2023 14:45 | Uppdaterad 1.12.2023 14:47

Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträder enligt följande

Tid: fredagen den 15.12.2023 kl. 13.00

Plats: kvarteret iTiden

Publicerad 30.11.2023 13:41 | Uppdaterad 30.11.2023 13:42

Förbundsstyrelsens protokoll från den 27.11.2023 har publicerats på webbplatsen. 

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 27.11.2023 09:38 | Uppdaterad 27.11.2023 09:40

Ansökningstiden för den lediganslagna tjänsten som servicechef förlängs till 5.12.2023.

Publicerad 23.11.2023 14:20 | Uppdaterad 23.11.2023 14:21

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut.

Publicerad 23.11.2023 14:18 | Uppdaterad 23.11.2023 14:19

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut.

Publicerad 22.11.2023 15:04 | Uppdaterad 22.11.2023 15:06

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut.

Publicerad 22.11.2023 13:25 | Uppdaterad 22.11.2023 13:26

Förbundsstyrelsen sammanträder den 27.11.2023 kl. 11.30.

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022