Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 22.9.2022 13:52 | Uppdaterad 27.9.2022 12:39

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en vårdare 100% inom boendeverksamheten med nuvarande placering vid korttidshemmet Solkulla.

Publicerad 21.9.2022 10:25 | Uppdaterad 21.9.2022 12:34

En tillsvidareanställning som personlig assistent sökes för 18h/vecka till en medelålders kvinna med synnedsättning. Arbetet inleds omgående eller enligt överenskommelse.

Publicerad 20.9.2022 15:37 | Uppdaterad 20.9.2022 15:48

Tjänsten som barnatillsyningsman lediganslås ånyo p.g.a. ändrade anställningsvillkor. 

Publicerad 20.9.2022 14:25 | Uppdaterad 20.9.2022 14:26

Förbundsstyrelsens protokoll från den 13.09.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 19.9.2022 12:31 | Uppdaterad 19.9.2022 12:32

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut. 

Publicerad 16.9.2022 09:46 | Uppdaterad 16.9.2022 09:47

Publicerad 16.9.2022 09:39 | Uppdaterad 16.9.2022 09:41

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut. 

Publicerad 15.9.2022 13:53 | Uppdaterad 15.9.2022 13:54

Förbundsstyrelsen sammanträder den 20.09.2022 kl. 10.00. 

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Publicerad 12.9.2022 14:44 | Uppdaterad 12.9.2022 14:49

Anställningen är ordinarie med allmän arbetstid på 38,25 timmar per vecka. Arbetet inleds 10.10.2022 eller enlig överenskommelse.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022