Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 24.8.2023 14:57 | Uppdaterad 24.8.2023 14:58

Förbundsstyrelsens protokoll från den 22.8.2023 har publicerats på webbplatsen. 

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 3.8.2023 13:11 | Uppdaterad 3.8.2023 13:12

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en tillsvidareanställning som vårdare 100% inom boendeverksamheten med nuvarande placering vid Köpmansgatans gruppboende.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022