Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 21.5.2024 14:55 | Uppdaterad 21.5.2024 14:57

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en tillsvidareanställning som närvårdare 80% i periodarbete till Havsgatans gruppboende.

Publicerad 17.4.2024 10:18 | Uppdaterad 17.4.2024 10:19

Förbundsstyrelsens protokoll från den 16.04.2024 har publicerats på webbplatsen. 

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 28.3.2023 12:28 | Uppdaterad 28.3.2023 12:32

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker stödpersoner och stödfamiljer till barn och vuxna.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022