Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 6.9.2022 12:23 | Uppdaterad 6.9.2022 12:24

Anställningen är ordinarie med periodarbetstid på 38,25 timmar per vecka. Arbetet inleds 24.10.2022 eller enlig överenskommelse.

Publicerad 2.9.2022 11:16 | Uppdaterad 2.9.2022 15:04

Tjänsten är ett familjeledighetsvikariat med en arbetstid på 38,25 timmar per vecka. Arbetet inleds enligt överenskommelse och fortgår till 30.8.2024.

Publicerad 31.8.2022 15:26 | Uppdaterad 31.8.2022 15:27

Förbundsstyrelsens protokoll från den 30.08.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 25.8.2022 13:53 | Uppdaterad 25.8.2022 13:54

Publicerad 25.8.2022 12:43 | Uppdaterad 25.8.2022 12:44

Publicerad 25.8.2022 10:49 | Uppdaterad 25.8.2022 10:50

Publicerad 25.8.2022 10:46 | Uppdaterad 25.8.2022 10:48

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022