Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

 

Publicerad 25.4.2022 14:52 | Uppdaterad 25.4.2022 14:55

En tillsvidareanställning som BARNATILLSYNINGSMAN 100% (37 h/v) med nuvarande placering inom Tidigt stöd för barn och familj. Arbetet inleds senast 1.8.2022.

Publicerad 21.4.2022 15:35 | Uppdaterad 21.4.2022 15:38

Två tillsvidare anställningar som SOCIALARBETARE 100 % (37h/v) inom barnskyddet. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Publicerad 19.4.2022 15:33

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut. 

Publicerad 8.4.2022 09:53 | Uppdaterad 8.4.2022 09:54

Förbundsstyrelsens protokoll från den 05.04.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 6.4.2022 13:29 | Uppdaterad 6.4.2022 13:31

Förbundsstyrelsens protokoll från den 22.03.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 28.1.2021