Övrig förvaltning

Teamet som arbetar med förvaltningsfrågor består av förbundsdirektör, metod- och kvalitetschef och administratörer. I planen ingår även att jurist, förvaltningssekreterare och IT-beställare i framtiden ska ingå i teamet och förstärka detta arbete.

Till de huvudsakliga uppgifterna hör att stöda servicen och skapa en god förvaltning.