Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Övrig förvaltning

Teamet som arbetar med förvaltningsfrågor består av förbundsdirektör, kvalitets- och metodchef, IT-samordnare, kanslisekreterare och administratörer. 

Till de huvudsakliga uppgifterna hör att stöda servicen och skapa en god förvaltning.

 

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd

Jimmy Hellgren

Kvalitets- och metodchef
Organisationsstöd

Johan Sandén

IT-samordnare
Organisationsstöd

Åsa Andersson

Kanslisekreterare
Organisationsstöd

Agneta Holmberg

Administratör
Tidigt stöd barn och familj

Antonia Bredenberg

Administratör
Barnskydd

Britt Berthén Eklund

Administratör
Funktionsservice
Publicerad 26.12.2020
Uppdaterad 1.11.2021