Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Övrig förvaltning

Teamet som arbetar med förvaltningsfrågor består av förbundsdirektör, metod- och kvalitetschef och administratörer. I planen ingår även att jurist, förvaltningssekreterare och IT-beställare i framtiden ska ingå i teamet och förstärka detta arbete.

Till de huvudsakliga uppgifterna hör att stöda servicen och skapa en god förvaltning.

 

Publicerad 26.12.2020
Uppdaterad 28.12.2020