Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Organisationsstödet

Organisationsstödet fungerar som internt stöd till KST:s verksamhet. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för god förvaltning genom att stöda den interna servicen inom exempelvis personal-, och löneadministration, ekonomi samt IT.

I menyn till höger kan du läsa mer om

  • Fakturering och ekonomi
  • Löner och personal och
  • Övrig förvaltning

 

Har du frågor om specifik klientservice?

Verksamhetsområdena har hand om servicen som riktar sig till klienterna. Läs mer om verksamhetsområdenas olika ansvarsområden. 

 

Publicerad 6.12.2020
Uppdaterad 21.2.2023