Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Löner och personal

Teamet som arbetar med personalfrågor och löner och andra utbetalningar inom KST består av personalchef, personaladministratör och löneadministratörer.

 

Personalfrågor

Personalchefen och personaladministratören stöder organisationen i ärenden som gäller tjänstekollektivavtal och anställningar. Personalchefen fungerar även som arbetarskyddschef. 

 

Löneutbetalningar

Om du har frågor gäller utbetalning tar tar du kontakt med våra löneadministratörer. 

 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 21.2.2023