Löner och personal

Teamet som arbetar med personalfrågor och löner och andra utbetalningar inom KST består av personalchef och löneadministratörer.

 

Personalfrågor

Personalchefen stöder organisationen i ärenden som gäller tjänstekollektivavtal och anställningar. Personalchefen fungerar även som arbetarskyddschef. 

 

Löneutbetalningar

Om du har frågor gäller utbetalning tar tar du kontakt med våra löneadministratörer.