Omsorg och omtanke

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning.

Kommunernas socialtjänst ger service i form av boende, daglig verksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet, samt förmedlade tjänster inom och utom landskapet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

 

Ålands Ombudsmanna Myndighet

Klient- och patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och ger anvisningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter samt patientskadelagen.
Klient- och patientombudsman: Benjamin Sidorov, tel. 018-25267. e-mail: benjamin.sidorov@ombudsman.ax

Elektronisk anslagstavla