Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Anhöriggrupp - förlängd anmälningstid och nytt startdatum

KST Beroendemottagningen planerar att starta en Anhöriggrupp utifrån CRAFT metoden 7.3.2024. Gruppen kommer att träffas varannan vecka, 10 gånger under terminen. 

CRAFT arbetar med de anhöriga för att uppnå 4 mål: 

-Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt, relationsmässigt) 

-Förbättra relationen mellan familjemedlemmar 

-Minska/eliminera den närståendes beroende 

-Engagera den närstående till behandling 

 

Deltagandet är kostnadsfritt, begränsat antal platser. 

Anmäl dig via epost till madelene.nordin@kst.ax senast 01.03.2024 

Bilagor

Publicerad 23.1.2024
Uppdaterad 23.1.2024