Förbundsstyrelse


Förbundsstyrelsen leder KST och bevakar och representerar KSTs intressen.

Förutom att bevaka och representera KSTs intressen följer styrelsen upp KSTs ekonomi, fastställer servicenivåerna för de olika verksamhetsområdena och tar initiativ för utveckling av verksamheten.   

Läs mer om förbundsstyrelsens uppgifter i förvaltningsstadgan.

 

Styrelsemedlemmar 2020-2021

Ordinarie

Personliga ersättare

Runar Karlsson, ordförande Ewa Danielsson
Katrin Sjögren, viceordförande Anna Holmström
Gun-Marie Lindholm Johan Rothberg
Roger Jansson Henrik Löthman
Ida Eklund Andreas Johansson
Susann Fagerström Niklas Danielsson
Christian Dreyer Julia Lindfors