Ledningsgruppen


Ledningsgruppens uppgift är att samordna gemensamma frågor i förbundet.

Förbundsdirektören utser medlemmarna till ledningsgruppen. Alla medlemmar har till uppgift att lyfta ärenden som behöver behandlas på en övergripande nivå. Via de personalmöten som ordnas regelbundet inom de olika verksamhetsområdena och enheterna kan ärenden föras vidare till ledningsgruppen för behandling.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

 

Ledningsgruppens medlemmar

Förbundsdirektör Katarina Dahlman, ordförande
Ekonomichef Jenny Tildeman
Personalchef t.f. Anna Moore
Metod- och kvalitetschef Jimmy Hellgren
Områdeschef tidigt stöd Susann Peltonen
Områdeschef barnskydd Paulina Eklund
Områdeschef vuxensocialarbete Mikaela Brandt
Områdeschef funktionsservice Andrea Björnhuvud