Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Wauton, den mobila mötesplatsen för ungdomar, anländer till Åland

Ungdomarnas mötesplats Walkers-bilen, alltså Wauton, är en för ändamålet modifierad husbil. Wauton startar sin verksamhetsperiod den 8.2.23 och vistas på Åland fram till slutet på året. Leoparden, som den här Wauton kallas, är en av fyra Walkers-bilar som verkar runt om i Finland.

Wauton ger en god möjlighet att komplettera ungdomsarbetet på området, eftersom husbilen kan användas för att åka direkt dit där ungdomarna redan är. Under de kommande månaderna kommer Leoparden att åka runt och träffa ungdomar runtomkring hela Åland. Mera exakt information om när Leoparden är i farten får ungdomar enklast via sociala medier och av fältarna.

Alla intresserade är välkomna att bekanta sig med verksamheten då Leoparden parkerar på torget i Mariehamn på onsdagen den 8.2. kl. 15.00

Mer information fås från:

Publicerad 8.2.2023
Uppdaterad 8.2.2023