Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Viktig information om färdtjänst/service som stöd för rörligheten!

KST:S förbundsstämma fastställde 13.11.2020 avgifter och taxor för år 2021.

 

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ( blåa TaxiPLUS-kort):

Självrisken motsvarar kollektivtrafikens taxa, inga ändringar från föregående år.

 

Service som stöd för rörligheten enligt socialvårdslagen ( rosa TaxiPLUS-kort ):

Självrisken är 25% av resans pris, dock minst 5€ per enkelresa. Resan får max uppgå till 60km enkelväg.

Publicerad 25.2.2021
Uppdaterad 1.11.2021