Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Vid besök på våra enheter för boendeverksamhet

Bild på Coronavirus.

Alla som bor på våra boendeenheter har rätt att upprätthålla en god kontakt med familj och vänner. För att göra det skapar personalen möjligheter för trygga och säkra besök på enheterna.

Som besökare bör man beakta följande saker:

 • Du kommer till boendeenheten symtomfri.
 • Ring gärna före besöket till enheten.
 • Besökaren följer rekommendationen om god hand- och hosthygien.
 • Personalen hjälper vid behov besökaren med hygienrutinerna och handsprit finns lättillgängligt
 • Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
 • Besökarna rekommenderas att vistas i klientens lägenhet/rum eller utomhus och undviker att vistas i de gemensamma utrymmena.
 • Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
 • Föreståndaren för boendeenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.

I utgångsnivån:

 • Besökare behöver inte ha visir eller mun- och nässkydd om vistelsen sker på klientens rum/lägenhet
 • Besökare rekommenderas inte att vistas i de gemensamma utrymmena. Om besökaren vistas i de gemensamma utrymmena rekommenderas mun- och nässkydd.

I spridningsfasen:

 • Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd).

Boendeenheten kan inte införa egna begränsningar för besök. Endast smittskyddsläkaren kan med beslut begränsa besök på boendeenheten.Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på Institutet för hälsa- och välfärds webbplats: Till THLs information.

Publicerad 30.11.2021
Uppdaterad 30.11.2021