Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Välkommen på gemensam träff för stödpersoner och stödfamiljer!

Torsdagen den 1.2.2024 kl. 18:00 träffas vi på KST, Skarpansvägen 30 (Nyfahlers), för en gemensam träff med stödfamiljer och stödpersoner.

Mer information och anmälan hittar du här. 

Publicerad 15.1.2024
Uppdaterad 15.1.2024