Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Utbildningstillfälle Barnahusprojektet

KST har tillsammans med Helsingfors universitetssjukhus ansökt om och beviljats medel för att uppdatera upplägget med barnahus på Åland. Barnahus på Åland är ett projekt som startades av Ålands landskapsregering för många år sedan och är en samordningsmodell för åländska myndigheter för barn som utsatts för brott.

Ett första utbildningstillfälle ordnades den 21.3 och inspelningen av tillfället går att se även i efterhand.

Utbildningstillfället riktar sig till alla som möter barn i sitt arbete och som kan få ta del av barnens berättelse över att de utsatts för t.ex. våld.

Publicerad 6.4.2022
Uppdaterad 26.4.2022