Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Utbildning i MARAK

KST har den 13.12 ordnat utbildning i MARAK-verksamhetsmodell och screening gällande våld i nära relationer.

MARAK är en multiprofessionell riskbedömningsmetod och i utbildningen deltog representanter från Ålands polismyndighet, Ålands hälso- och sjukvård, Brottsofferjouren och KST inkl. Tallbackens skyddshem. Målsättningen är att under början av år 2024 starta upp MARAK-teamet och påbörja screeningarbetet inom alla organisationer. MARAK-teamet kommer att träffas varje månad för att bedöma inkomna ärenden. Målet med MARAK-modellen är att våldet i parrelationen ska upphöra och den våldsutsatta ska få hjälp av yrkesutbildade personer och myndigheter så enkelt och snabbt som möjligt. Det finns MARAK-team på ett tiotals orter i Finland.

Utbildningen hölls av personal från Institutet för hälsa och välfärd, experterna Sini Stolt och Miia Ståhlberg.

Ni kan läsa mer om MARAK-modellen här: https://thl.fi/sv/web/vald/som-stod-for-arbetet/marak-multiprofessionell-riskbedomning

Publicerad 14.12.2023
Uppdaterad 14.12.2023