Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2024

Levnadskostnadsindex stiger med cirka 4,84 procent från 1.1.2024. De underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs i överenstämmelse med de ändrade poängtalen från och med den 1 januari 2024.

Läs mer här om höjningen av underhållsstöd och underhållsbidrag på FPAs webbplats.

Publicerad 11.12.2023
Uppdaterad 2.1.2024