Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2023

Levnadskostnadsindex har stigit med cirka 8,33 procent från oktober 2021. De underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs i överenstämmelse med de ändrade poängtalen från och med den 1 januari 2023.

Läs mer i bilagan till höger.

Publicerad 14.12.2022
Uppdaterad 14.12.2022