Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

SES NXT - Digitalt stöd för barn och unga med separerade föräldrar

SES NXT vänder sig till barn och unga upp till 17 år som har separerade föräldrar.

Du som är mellan 6-17 år kan själva logga in på hemsidan www.sesnxt.se och få tips och råd kring situationer som kan uppstå när dina föräldrar separerar. Välj ”Åland” som kommun. När du har loggat in kan du tillexempel göra övningar och kolla på filmer där andra unga beskriver hur det varit för dem när deras föräldrar separerat.

För barn mellan 3 till 6 år kan du som förälder logga in på www.samarbeteefterskilsmassa.se och välja modulen ”SES MINI” för att tillsammans med barnet titta på filmer, läsa böcker och göra övningar tillsammans. Målet är att du som förälder ska få råd i hur du kan prata med ditt barn om separationen och förstå barnets känslor och upplevelser.

Vill du veta mer? Läs mer på vår sida

Publicerad 9.2.2024
Uppdaterad 12.2.2024