Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Projektet Framsteget

KST:s vuxensocialarbete har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget. Under perioden 2024–2026 kommer vi att arbeta med att skapa ett första steg mot arbete för personer som behöver stöd innan de är redo för direkt inträde på arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet här

Medfinansieras av Europeiska unionen

 

Publicerad 20.3.2024
Uppdaterad 20.3.2024