Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Nu kan föräldrar själva göra en riktgivande beräkning av underhållsbidrag med hjälp av KST:s underhållsberäknare!

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll. Syftet med underhållsstödet är att trygga försörjningen av barn under 18 år i situationer där barnet inte får tillräcklig försörjning från båda föräldrarna.

KST har nu en s.k. underhållsberäknare på sin hemsida. Där kan föräldrar själva göra en riktgivande beräkning över barnens behov av underhåll. Ni hittar underhållsberäknaren under fliken föräldraskap och vårdnad och går vidare till underhåll, ”Räkna ut underhållet med hjälp av vår underhållsberäknare”.

Observera att det finns vissa begränsningar i vilken typ av ärenden man kan använda den, se närmare anvisningarna.

Om ni vill göra ett avtal gällande underhållsbidrag behöver ni inlämna era uppgifter via e-tjänst, se ytterligare information under Underhåll | Kommunernas socialtjänst k.f.

Vid frågor kontakta gärna vår personal på barnatillsyn.

 

Publicerad 30.4.2024
Uppdaterad 30.4.2024