Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

KST Brukarråd

Kommunernas socialtjänst har sökt medlemmar till det brukarråd vi avser starta upp under våren 2023. Inom den utsatta tiden inkom många intressanta intresseanmälningar. Trots det förlänger KST ansökningstiden med tre veckor till torsdag 23 februari. Anledningen till det är att KST vill bredda perspektivet på klientgrupper som företräds i rådet. Även åldersspannet skulle gärna få bli vidare.

Läs mer i bifogat pressmeddelande. 

Publicerad 2.2.2023
Uppdaterad 2.2.2023