Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Information om självrisken för färdtjänst


Från och med den 01.01.2022 införs en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021. Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras.

Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans längd.

Har Ni frågor hör av er till Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning, telefon växeln 532 800.

 

Läs mer här: ÅFS 2021:168

Publicerad 30.12.2021
Uppdaterad 30.12.2021