Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Indexjustering av utkomststödets grunddel 2024

I enlighet med 5 § landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd fastställs grunddelens belopp årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex för Åland som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, vilken motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med februari månad och fastställs av landskapsregeringen före utgången av januari månad.

Konstateras att den del av konsumentprisindex för Åland som motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen har stigit med 7,9 procent under det föregående kalenderåret och således justeras grunddelen per månad till:

1) 617,25 euro för ensamboende och ensamförsörjare,

2) 524,66 euro för andra personer som fyllt 17 år,

3) 450,58 euro för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna,

4) 432,07 euro för barn i åldern 10-16 år och

5) 407,39 euro för barn under 10 år.

 

Publicerad 24.1.2024
Uppdaterad 24.1.2024