Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

Kommunernas socialtjänst k.f. har ingått avtal om SES.

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa ’SES’ kan du som invånare på Åland nu få gratis hjälp till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär. 

SES är till dig som önskar:

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om möte
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

Kom igång på www.samarbeteefterskilsmassa.se.  (Välj Åland som kommun)

För mer information om SES kan du kontakta barnatillsyningsmännen i KST https://www.kst.ax/klienter/foraldraskap-och-vardnad

Du kan också vända dig till Folkhälsans familjerådgivning: aland.famrad@folkhalsan.ax eller ringa Familjerådgivningens bokningsnummer 018-527048. 

Observera att familjerättslig service på Åland fås från KST-Kommunernas socialtjänsts barnatillsyningsmän, avdelningen för Tidigt stöd.

Publicerad 12.5.2023
Uppdaterad 12.5.2023