Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elavdrag och elstöd

Har du höga elkostnader? Efter nyår blir det möjligt att ansöka om elavdrag i beskattningen. Avdraget är tillfälligt och gäller för perioden januari-april 2023. Mer information hittar du på Skatteförvaltningens hemsida: https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/andringar_i_beskattningen/elavdrag/

Elstöd kan beviljas av FPA, men du ska i första hand ansöka om elavdrag i beskattningen. FPA kan bevilja elstöd för sådana elutgifter i en stadigvarande bostad som har uppkommit under tiden 1.1–30.4.2023. Mer information hittar du på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/elstod

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand, och du ska därför i första hand ansöka om övriga förmåner så som t.ex. elavdrag och elstöd. Om dina inkomster och tillgångar inte är tillräckliga för att trygga din försörjning kan du ansöka om grundläggande utkomststöd från KST för att betala sådana utgifter som beaktas i enlighet med utkomststödslagen. En sådan utgift är till exempel elräkningen. Observera att elstöd från FPA inte kan fås för den del av elräkningen som du har beviljats grundläggande utkomststöd för. Om du har fått grundläggande utkomststöd för hela elräkningen, kan du inte få elstöd på basis av samma räkning.

Publicerad 29.12.2022
Uppdaterad 29.12.2022