Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Besök till våra boenden under pågående spridningfas

Bild på Coronavirus.

Vi rekommenderar att du avstår från icke növändiga besök till enheterna.

Om du ändå behöver besöka din anhöriga, bokar du besöket på förhand vid respektive enhet. Genom att du bokar säkerställer vi

  • att vi hinner instruera dig om våra skyddsrutiner
  • att det inte blir för många besökare på enheten samtidigt. Maximalt får två (2) anhöriga besöka enheten samtidigt.

Det här gäller både besök inomhus och utomhus.

Du som besöker oss måste vara frisk och symptomfri.

Har du vistats i ett riskland är du välkommen att besöka oss efter att du genomfört den av myndigheterna rekommenderade karantänen.

Det här behöver du göra när du kommer på besök:

  • Ta med dig eget munskydd.
  • Tvätta och/eller sprita händerna när du kommit in.
  • Ta på dig skyddsutrusning enligt personalens instruktioner. Har du glömt munskydd får du ett av personalen.
  • Gå direkt till din anhörigas lägenhet. Undvik att vistas i gemensamma utrymmen.
  • Håll ett avstånd på minst två (2) meter från både din anhöriga och personal.

 

Om vi upptäcker coronasmitta på enheten, följer vi smittskyddsläkarens anvisningar.

Din anhöriga får besöka dig men tänk på att också då iaktta försiktighet och följa hygienrutiner och övriga rekommendationer från myndigheterna.

Publicerad 2.8.2021
Uppdaterad 27.8.2021