Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Beroendemottagningen drop-in på ÅHS

Beroendemottagningen prövar from November 2022 ett nytt koncept för att underlätta samarbetet mellan KST och ÅHS.

Vi erbjuder drop-in-mottagning på ÅHS (psykiatrihuset, huvudentrén våning 1) varje onsdag mellan kl. 08.00-12.00.

På ÅHS erbjuder vi samtal, NADA-akupunktur eller övrig information.

Välkommen!

Publicerad 1.2.2023
Uppdaterad 1.2.2023