Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Begränsad tillgänglighet på Nyfahlers 10.5.2023

Vi har begränsad tillgänglighet på Nyfahlers pga. utbildning onsdag 10.5.2023.

Receptionen håller öppet under de vanliga öppettiderna 9.00-11.30, 12.30-15.00.

Handlingar kan även lämnas in digitalt eller i postlådan i trapphuset.

 

Telefontiderna utgår. I ärenden av mer akut natur hänvisas till respektive avdelnings dagjourtelefon.

 

Jourtelefon barnskydd

+358 18 532 875

 

Jourtelefon funktionsservice och sysselsättning

+358 18 532 890

 

Jourtelefon tidigt stöd för barn och familj

+358 18 532 870

 

Jourtelefon vuxensocialarbete

+358 18 532 880

Publicerad 27.4.2023
Uppdaterad 27.4.2023