Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Barnatillsyn

Vi har tyvärr ingen ordinarie barnatillsyningspersonal på plats från 29.8.2022.

Ärenden hänvisas till områdeschef Susann Peltonen tillsvidare eller ledande socialarbetare Malin Björklund på avdelningen tidigt stöd för barn och familj.

 

Funderar ni över ert samarbete kring barnen?

Ni kan bekanta er med det digitala stödet SES som är tillgängligt 24/7!

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa ’SES’ kan du som invånare på Åland nu få gratis hjälp till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär. 

SES är till dig som önskar:

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om möte
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

Kom igång på www.samarbeteefterskilsmassa.se.  (Välj Åland som kommun)

SES finansieras av Folkhälsan på Åland genom PAF-medel.

Du kan också vända dig till Folkhälsans familjerådgivning vid frågor om SES eller andra frågor gällande familjelivet; e-post aland.famrad@folkhalsan.ax eller Familjerådgivningens bokningsnummer 018-527048. 

Publicerad 24.8.2022
Uppdaterad 24.8.2022