Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

KST erbjuder i samarbete med Folkhälsan på Åland möjlighet till kostnadsfria stödjande och behandlande samtal till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. I samtalen kan du få stöd, rådgivning och hjälp med krisbearbetning.

Vi tror på dig. Vi lyssnar och stödjer dig.

För remiss till stödsamtal, kontakta oss på KST vuxensocialarbete telefon 018-532 880.

https://www.kst.ax/klienter/vald-nara-relationer

Publicerad 29.3.2022
Uppdaterad 29.3.2022