Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Annonserade upphandlingar

Kommunernas socialtjänst k.f. informerar om att två upphandlingar nu ligger utannonserade på Hilma och e-Avrop.

  1. Upphandlingen av hemservice och stödtjänster

Länk till upphandlingen finns här:

https://www.e-avrop.com/aof/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=58745

Sista anbudsdag 20.10.2023.

  1. Upphandlingen av personlig assistans

Länk till upphandlingen finns här:

https://www.e-avrop.com/aof/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=58771

Sista anbudsdag 23.10.2023.      

Publicerad 26.9.2023
Uppdaterad 26.9.2023