Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stödfamilj

Stödfamiljer och personer

Som stödperson eller -familj tillbringar du tid med barnet och gör saker tillsammans, oftast utanför barnets eget hem. 

Som stödperson eller stödfamilj kan du göra en stor skillnad för ett barn.

En stödperson fungerar som en frivillig kontaktperson för en enskild person eller en hel familj som av olika orsaker kan vara i behov av stöd och hjälp. Att vara stödperson kräver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men ett intresse för andra människor är viktigt. Stödpersonen eller stödfamiljen kan fungera som avlastning för familjen eller som extra vuxen för barnet eller ungdomen.

Stödpersons- eller stödfamiljsförhållandet gäller oftast för viss tid, beroende på barnets och familjens behov av stöd.

 

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse till någon av våra socialhandledare inom tidigt stöd för barn och familj och barnskyddet, om du är intresserad av att verka som stödperson eller -familj. Du hittar deras kontaktuppgifter till höger. 

Du kan också lämna in din intresseanmälan via e-tjänsten:

Intresseanmälan för att bli stödperson/stödfamilj

 

Att bli stödperson eller -familj

Är du eller din familj intresserad att fungera som stödperson eller stödfamilj kan du anmäla ditt intresse till oss.

Vi förväntar oss att du har

 • ett genuint intresse och vilja att stöda barnet
 • en stabil livssituation
 • vilja att förbinda dig och träffas regelbundet
 • en trygg och alldaglig vardag
 • en vuxens tid och samvaro
 • pålitlighet, glädje, uppmuntran.

Avtal

Ett uppdragsavtal ska ingås mellan den stödbehövande och dig som är stödperson. Avtalet ska upprättas innan uppdraget inleds. I avtalet ska det framkomma:

 • arvodets och kostnadsersättningens belopp och utbetalning
 • avtalets giltighetstid
 • eventuella kilometerersättningar
 • uppdragets karaktär
 • kontaktens varaktighet
 • tidpunkt för uppföljning.

Tystnadsplikt

Som stödperson har du tystnadsplikt gentemot klienten och förbinder dig att inte berätta åt utomstående om den enskilda eller familjens angelägenheter som du i ditt uppdrag kan få kännedom om.

Utbildning

Det finns inget krav på utbildning för att vara stödperson eller -familj. Rädda barnen ordnar ändå kontinuerligt kurser, och det är en fördel om du har gått kursen när du anmäler ditt intresse.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 29.12.2022