Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Medling i familjefrågor

Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som föreskrivs om i äktenskapslagen och som du kan anlita när det uppstår konflikter inom familjen.

Du och din make/maka kan anlita medling i familjefrågor när ni överväger skilsmässa eller redan har bestämt er för att skiljas. Även sambor och partner i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Medling kan användas också för att lösa konflikter som uppstår efter separationen, till exempel i frågor som har att göra med att träffa barnet.

Syftet med medlingen är att lösa konflikter genom förhandlingar och avtal mellan makarna. Medlaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning.

Det är frivilligt att använda medlingstjänsten. Medling i familjefrågor är konfidentiellt.

 

Ta kontakt

KST svarar för att ordna medling.  Även samfund och personer som har fått tillstånd att medla i familjefrågor får erbjuda medlingstjänster. Ta kontakt med någon av våra barnatillsyningsmän för mer information om medling i familjefrågor. Du hittar kontaktuppgifter till höger.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 10.5.2022