Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelse


Förbundsstyrelsen leder KST och bevakar och representerar KSTs intressen.

Förutom att bevaka och representera KSTs intressen följer styrelsen upp KSTs ekonomi, fastställer servicenivåerna för de olika verksamhetsområdena och tar initiativ för utveckling av verksamheten.   

Läs mer om förbundsstyrelsens uppgifter i förvaltningsstadgan.

 

Styrelsemedlemmar 2022-2023

Ordinarie

Personliga ersättare

Runar Karlsson, ordförande Ewa Danielsson
Katrin Sjögren, viceordförande Anna Holmström
Gun-Marie Lindholm Johan Rothberg
Roger Jansson Henrik Löthman
Ida Eklund Andreas Johansson
Susann Fagerström Niklas Danielsson
Christian Dreyer Julia Lindfors

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 23.5.2022