Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

 

Publicerad 28.2.2022 10:47 | Uppdaterad 3.3.2022 08:29

Kungörelse av förbundsdirektörens tjänstemannabeslut. 

Publicerad 18.2.2022 09:26

Förbundsstyrelsens protokoll från den 15.02.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 1.2.2022 15:37 | Uppdaterad 1.2.2022 15:38

Förbundsstämmans protokoll från den 28.01.2022 har publicerats på webbplatsen. 

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Publicerad 28.1.2022 12:42 | Uppdaterad 28.1.2022 12:43

Förbundsstyrelsens protokoll från den 25.01.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 28.1.2021