Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Kommunernas socialtjänsts k.f. elektroniska anslagstavla. Våra tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras på denna elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Du kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i KSTs lokaler på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Läs mer om offentlig delgivning i förvaltningslagen

Publicerad 8.1.2024 15:26 | Uppdaterad 8.1.2024 15:28

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en tillsvidareanställning som vårdare 100% inom boendeverksamheten med nuvarande placering vid Åkersvängens gruppboende i Hammarland.

Publicerad 5.1.2024 15:49 | Uppdaterad 5.1.2024 15:51

Vi söker vårdare till Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) boendeenheter Tistelgränd och Maskrosvägen i Godby. Anställningarna är tillsvidare och omfattar 75-100% av heltid.

Publicerad 21.12.2023 12:51 | Uppdaterad 5.1.2024 15:58

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en tillsvidareanställning som vårdare 75% inom boendeverksamheten med nuvarande placering vid Solkulla korttidshem.

Publicerad 2.11.2023 14:06 | Uppdaterad 10.1.2024 12:46

Publicerad 28.3.2023 12:28 | Uppdaterad 28.3.2023 12:32

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker stödpersoner och stödfamiljer till barn och vuxna.

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 28.1.2021
Uppdaterad 18.8.2022