Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

Kommunernas socialtjänst k.f. har ingått avtal om SES. Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa ’SES’ kan du som invånare på Åland nu få gratis hjälp till de förändringar och utmaningar...
Läs mer om Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

Begränsad tillgänglighet på Nyfahlers 10.5.2023

Vi har begränsad tillgänglighet på Nyfahlers pga. utbildning onsdag 10.5.2023. Receptionen håller öppet under de vanliga öppettiderna 9.00-11.30, 12.30-15.00. Handlingar kan även lämnas in digitalt...
Läs mer om Begränsad tillgänglighet på Nyfahlers 10.5.2023

Wauton, den mobila mötesplatsen för ungdomar, anländer till Åland

Ungdomarnas mötesplats Walkers-bilen, alltså Wauton, är en för ändamålet modifierad husbil. Wauton startar sin verksamhetsperiod den 8.2.23 och vistas på Åland fram till slutet på året. Leoparden,...
Läs mer om Wauton, den mobila mötesplatsen för ungdomar, anländer till Åland

Stödet för barnfamiljer stärks

De uppgifter som idag förknippas med barnskydd delas nu mellan två olika verksamhetsområden: tidigt stöd för barn och familjer samt barnskydd. Målet är att du och din familj i ett tidigt skede får stöd när vardagen blir för tung att bära på egen hand.  Att trygga ditt eller dina barns välmående är det centrala målet. Om du tidigare varit barnskyddsklient kan det innebära att dina ärenden istället handläggs av det tidiga stödet. Du får mer information av din kontaktperson. 

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är sedan årsskiftet också en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Fram till den sista december 2020 har KST haft hand om endast specialomsorgen.

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 18.1.2021