Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Information gällande kontakt med socialvården för äldre personer

Läs mer om Information gällande kontakt med socialvården för äldre personer

Hösten 2024 startar nya Ninni-grupper

Ninni är för barn och tonåringar som har en vuxen som mår psykiskt dåligt , dricker för mycket eller har ett annat beroende i sin familj. Vill du träffa andra som har liknande erfarenheter? Då är du...
Läs mer om Hösten 2024 startar nya Ninni-grupper

E-tjänster serviceavbrott 13.5.2024

Vår miljö uppdateras, vilket kommer att leda till ett serviceavbrott i E-tjänstplattformen.  Servicearbeten utförs natten mellan måndagen och tisdagen den 13.5.2024 kl. 00:00 - 03:00. Under...
Läs mer om E-tjänster serviceavbrott 13.5.2024

SES - samarbete efter skilsmässa

SES, samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt och interaktivt verktyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns reaktioner vid en separation. Föräldrarna kan få stöd med att fundera på vad som är viktigt att tänka på i samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och verktyg för att hantera krisreaktioner. 

SES NXT är ett digitalt och interaktivt verktyg för barn och unga mellan 3-17 år vars föräldrar är separerade.SES NXT stöttar barn att göra sin röst hörd i familjen, uttrycka sina värderingar, och bryta den tystnad som kan uppstå inom och runt familjen.

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 9.2.2024