Kontakta oss

Telefon: +358 18 52 6600

E-post: info@kst.ax 

Postadress: Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn

Besöksadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Öppettider: kl. 09.00 - 15.00

Hur du söker service från oss

Ansökan om service kan göras fritt formulerad eller med hjälp av blanketten Anhållan om service. Till ansökan skall ett läkarintyg bifogas.

Ansökan om service skickas till socialkansliet i din hemkommun där kommunens socialkansli behandlar din ansökan. För närmare information kring hur Du gör vid ansökan om service kontakta oss