Lediga jobb

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande tjänster och arbeten

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Vi söker följande medarbetare:

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande arbeten
I tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Kommunernas socialtjänst.