Lediga jobb

 

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande arbeten
i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

1.  En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamhet i nuvarande placering vid Jomala Gård. Arbete inleds 1.9.2020 eller tidigare enligt överenskommelse.

 2.  En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamhet i nuvarande placering vid Jomala Gård. Arbete inleds 1.9.2020 eller tidigare enligt överenskommelse.

 3.  En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamhet i nuvarande placering vid Jomala Gård. Arbete inleds 1.9.2020 eller tidigare enligt överenskommelse.

Arbetserfarenhet av personer med utvecklingsstörning samt kunskap om alternativ kommunikation samt autism är meriterande för samtliga befattningar.
Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92. Valvira registrerad. Prövotid tillämpas inom
Kommunernas socialtjänst k.f. Tillträde till de lediganslagna arbetena enligt ovan eller enligt överenskommelse.

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Uppgiftsrelaterad lön                    vårdare 2412,90 €

                                                    
Närmare information ges av
 Föreståndare Camilla Andersson, från 10.8.2020
 tel. 0457 – 524447
e-mail:  camilla.andersson@kst.ax

 Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 24.8.2020 kl. 15.00

per brev till adress:
 Kommunernas socialtjänst k.f., 
Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn
eller per e-mail: info@kst.ax

 

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår

1. METODHANDLEDARE 100% (36,75 h/v), i byråarbetstid, tills vidare.

2. VIK METODHANDLEDARE 100% (36,75 h/v), i byråarbetstid, för perioden 1.9.2020-31.7.2021.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dina främsta arbetsuppgifter är att ge specialomsorgens personal regelbunden metodhandledning.
Tidigare erfarenhet och utbildning inom tillämpad beteendeanalys och positive behaviour support är meriterande.

B-körkort krävs.

Behörighetskrav: Pedagogisk högskoleexamen eller högskoleexamen med lämplig specialiseringsutbildning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppgifterna i arbetet. 

Uppgiftsrelaterad lön för metodhandledare: 3 030,00 €/månad (heltid)

Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst

Närmare information fås av metod- och kvalitetschef Jimmy Hellgren tel. 018- 526609.

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 24.8.2020 kl. 15.00 per e-post till info@kst.ax
eller som brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k. f.,
Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn