Lediga jobb

 

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande arbeten i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

Fr.o.m. 1.1.2021 kommer Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet att omfatta all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen blir indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet kommer att bestå av ca 250 anställda.

 

DET FINNS 16 ST LEDIGA TJÄNSTER!

1. FÖRMÅNSHANDLÄGGARE INOM VUXENSOCIALARBETE

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Vuxensocialarbete som består av socialarbetare och socialhandledare. Inom verksamhetsområdet ingår bl.a. vuxensocialarbete, utkomststöd, förebyggande av våld i nära relationer, integration och Beroendemottagningen.

Som förmånshandläggare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas ansökningar om utkomststöd bereder förmånshandläggaren ärendena och fattar förmånsbeslut. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmånshandläggaren håller också aktivt kontakt med klienterna per telefon eller skriftligen, och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som förmånshandläggarna gör inverkar på våra klienters livssituation.

Övriga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Behörighetskrav:

Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasiestadiet.

Tillträde 1.1.2021.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (36,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      2622,33 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                    

Närmare information ges av:

Områdeschef för Vuxensocialarbete – Mikaela Brandt, tel.:  018-531 701

eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                              

2.  SOCIALARBETARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av socialarbetare, barnatillsynningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare. Som socialarbetare delar man följande uppgifter inom verksamhetsområdet:

 • Bedömningar av anmälningar
 • Utredningar
 • Stödpersoner
 • Familjearbete
 • Familjerådgivning
 • Familjerätt

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Tillträde 1.1.2021.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (37h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3444,12 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                

Närmare information ges av:

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer - Susann Peltonen, tel: +358 40 3532122

eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                      

3. SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDD, MODERSKAPSVIKARIAT

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde barnskydd som består av socialarbetare och socialhandledare. Du fungerar som ansvarig socialarbetare för ärenden gällande de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera stödåtgärder för öppenvården, samt förverkligande och utvärdering av dessa åtgärder tillsammans med klienten. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt förbereda omhändertaganden och placeringar utom hemmet.

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Tillträde 1.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tidsbundet t.o.m. den 18.12.2021 och är 100% av heltidsarbete (37h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3444,12 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                

Närmare information ges av:

Områdeschef för barnskydd – Paulina Eklund, tel: 018-431 530

eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                      

4. LÖNEADMINISTRATÖR INOM ORGANISATIONSSTÖD

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Organisationsstöd som består av bland annat ekonomichef, ekonom, personalchef och löneadministratörer. Verksamhetsområdet är stöd för den övriga verksamheten. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat samt har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:

 • Löneräkning samt underhåll av Abilita lönesystem
 • Tolkning av AKTA kollektivavtal
 • FPA anmälningar
 • Kontakt med myndigheter dvs. Inkomstregistret, Keva, FPA
 • Kundkontakt med förmän och anställda
 • Löneavstämningar

Övriga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Du ska ha erfarenhet av löneräkning och administrativt arbete och ha god kunskap i excel och word. Meriterande är erfarenhet av Abilita PA lönesystem.

Behörighetskrav:

Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasiestadiet.

Tillträde 1.1.2021.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (36,25h/v.)
Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Uppgiftsrelaterad lön:      2622,33 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                    

Närmare information ges av:

Vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. ADMINISTRATÖR INOM FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Funktionsservice och sysselsättning  som består av socialarbetare, boende- och sysselsättningskoordinatorer och metodhandledare. Inom verksamhetsområdet ingår boendeservice, boendestöd, hemtjänst, personlig assistans, färdtjänst, närståendevård och sysselsättning.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:

 • Ansvarsperson för administration av färdtjänst
 • Intern kommunikation och statistik
 • Kundbetjäning
 • Administration av personlig assistans
 • Fakturering av avgifter
 • Arkivering

Övriga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Behörighetskrav:

Merkantil examen på gymnasienivå

Tillträde 1.1.2021.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (36,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      2622,33 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                     

Närmare information ges av:

Områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning  – Andrea Björnhuvud
tel:  +358 50 5851158
eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.     

 

Ansökningshandlingarna (för tjänsterna 1-5 ) skall vara oss tillhanda senast  7.12.2020 kl. 15.00

per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller

per e-post: info@kst.ax

 

6. EKONOM

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Organisationsstöd som består av bland annat ekonomichef, personalchef och administratörer. Verksamhetsområdet är stöd för den övriga verksamheten. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat samt har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:

 • Bokföring
 • Budgetuppföljningar
 • Granskning av fakturor
 • Avstämningar
 • Upprätta underlag för bygganmälningar
 • Uppföljning av investeringar
 • Kontakt med myndigheter dvs. Inkomstregistret, Keva, FPA
 • Stötta ekonomichefen med budget- och bokslutsarbete

Övriga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Erfarenhet av bokföring, budget- och bokslutsarbete och ha god kunskap i excel och word. Meriterande är erfarenhet av Navision bokföringssystem.

Behörighetskrav:

Lämplig yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen med inriktning mot ekonomi

Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (36,25h/v.)
Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Uppgiftsrelaterad lön:      3014,33 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                    

Närmare information ges av:
Förbundsdirektör Katarina Dahlman 018-526600 eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526604.

 

7LÖNEADMINISTRATÖR INOM ORGANISATIONSSTÖD

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Organisationsstöd som består av bland annat ekonomichef, ekonom, personalchef och löneadministratörer. Verksamhetsområdet är stöd för den övriga verksamheten. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat samt har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:

 • Löneräkning samt utbetalning av närståendevård och andra stödformer
 • Utbetalning av arvode
 • Underhåll av Abilita lönesystem
 • Tolkning av AKTA kollektivavtal
 • Kontakt med myndigheter dvs. Inkomstregistret, Keva, FPA
 • Kundkontakt med förmän och anställda
 • Löneavstämningar

Övriga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Du ska ha erfarenhet av löneräkning och administrativt arbete och ha god kunskap i excel och word. Meriterande är erfarenhet av Abilita PA lönesystem.

Behörighetskrav:

Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasiestadiet.

Tillträde 1.1.2021.

Arbetet är tillsvidare och är 85% av heltidsarbete (36,25h/v.)
Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Uppgiftsrelaterad lön:      2622,33 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                    

Närmare information ges av:

Vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                      

Ansökningshandlingarna ( för tjänsterna 6 och 7 ) skall vara oss tillhanda senast  8.12.2020 kl. 15.00

per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-post: info@kst.ax

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande arbeten i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

 

 1. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 90 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Åkersvängen. Arbete inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

 

 1. En tillfällig anställning som SYSSELSÄTTNINGSLEDARE 78,43% av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamhet i nuvarande placering vid Åkersvängen under tiden 1.1 – 31.5.2021med eventuell förlängning.

 

 1. En tillfällig anställning som VÅRDARE 75 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamheten i nuvarande placering vid Svedgränd under tiden 1.1 – 30.6.2021.

 

 1. En tillfällig anställning som HANDLEDARE 100% av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamhet i nuvarande placering vid Jomala Gård under tiden 1.1 – 30.11.2021.

 

 1. En tillfällig anställning som VÅRDARE 75 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Blåbärsstigen under tiden 1.1 – 25.6.2021.

 

 1. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamheten i nuvarande placering vid Servicegatan. Arbetet kräver kunnande av autism och tecken. Arbetet inleds 11.1.2021 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.
   
 2. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Svedgränd. Arbete inleds enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

 

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

 

Arbetserfarenhet av personer med utvecklingsstörning samt kunskap om alternativ kommunikation samt autism är meriterande för samtliga befattningar. Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92. Valvira registrerad. Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k. f. Tillträde till de lediganslagna arbetena enligt ovan eller enligt överenskommelse.

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Uppgiftsrelaterad lön:                   Vårdare:    2442,34 €

                                                     Sysselsättningsledare:   2442,34 €

                                                     Handledare:  2570,08 €

                                                    

Närmare information ges av :

1-2                 Föreståndare Anna Tysk tel. 526670 el. 0457 - 3430292

3 + 8              Föreståndare Emma Walls tel.526621 el.0457-3421622

5                    Föreståndare Camilla Andersson tel.526628 el.0457-5244477

6                    Föreståndare Linda Eriksson tel. 526694 el.0457 – 3447889

7                    Föreståndare Lilian Nyholm tel. 526674 el.0457-3451559

                                                   

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast  10.12.2020 kl. 15.00

per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-post: info@kst.ax

 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 

LEDANDE SOCIALARBETARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare. Som ledande socialarbetare ska du, i samråd med områdeschefen, leda följande uppgifter inom verksamhetsområdet:

 • Bedömning av servicebehov och anmälningar inom ansvarsområdet
 • Utredningar
 • Utveckla samarbetsformer inom och utanför organisationen, så som barnomsorg, skola, mödra- och barnrådgivning, övrig hälso- och sjukvård mfl.
 • Stödpersoner och -familjer
 • Familjearbete
 • Familjerådgivning
 • Familjerätt

Du har möjlighet att utforma avdelningens service tillsammans med teamet, utgående från ny lagstiftning.

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Tillträde 1.1.2021.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (37h/v.)

 

Uppgiftsrelaterad lön:      3907,51 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

                                                                     

Närmare information ges av:

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer - Susann Peltonen, tel: +358 40 3532122

eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                      

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast  17.12.2020 kl. 15.00

per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-post: info@kst.ax.

 

SOCIALHANDLEDARE INOM FUNKTIONSSERVICE

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Funktionsservice och sysselsättning som består av socialarbetare, boende- och sysselsättningskoordinatorer. Inom verksamhetsområdet ingår handikappservice, närståendevård och sysselsättning.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
2020/24 §3.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Anställningen är under tiden 1.1-31.12.2021 och är 80% av heltidsarbete (38,25h/v.)

 

Uppgiftsrelaterad lön:      3078,72 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

                                                                     

Närmare information ges av:

Områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning  – Andrea Björnhuvud,
tel.:  +358 50 5851158
eller vik. personalchef Anna Moore tel. 018-526600.

                                                                                                         

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast  17.12.2020 kl. 15.00

per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-post: info@kst.ax