Lediga jobb

 

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas socialtjänst k.f. Kommunernas socialtjänst k.f.
lediganslår följande arbeten i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

1. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Tistelgränd. Arbete inleds 5.10.2020 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

2. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 60 % av heltid i allmän arbetstid inom Boendestödsverksamhet. Arbete inleds 1.11.2020 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

3. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i allmän arbetstid inom dagligverksamheten i nuvarande placering vid Servicegatan. Arbetet kräver kunnande av autism och tecken. Arbetet inleds 12.10.2020 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

4. En tillsvidare anställning som VÅRDARE 75 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Maskrosvägen. Arbete inleds 5.10.2020 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare.

5. En tillfällig anställning som VÅRDARE 100 % av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet i nuvarande placering vid Maskrosvägen under tiden 20.10.2020 – 6.9.2021.

 

Arbetserfarenhet av personer med utvecklingsstörning samt kunskap om alternativ kommunikation samt autism är meriterande för samtliga befattningar.
Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92.
Valvira registrerad. Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k. f.
Tillträde till de lediganslagna arbetena enligt ovan eller enligt överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Uppgiftsrelaterad lön vårdare 2412,90 €

Närmare information ges av :

1. Föreståndare Sonja Lumme tel. 526659
2. Föreståndare Charlotte Danielsson tel. 526696 el.0457 – 5243898
3. Föreståndare Lilian Nyholm tel. 526674 el. 0457 - 3451559
4-5 Föresåndare Camilla Eriksson tel. 526665

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 28.9.2020 kl. 15.00
per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f.
Styrmansgatan 2 B
22100 Mariehamn eller per e-mail: info@kst.ax