Förbundsstyrelsen

Publicerad 16/09/2020 - 13:36 | Uppdaterad 16/09/2020 - 13:38

Kommunernas socialtjänst k.f Förbundsstyrelsen sammanträder.

Tid: 21.09.2020

Tid: kl 11.00

Plats: Kommunernas socialtjänst k.f ( Nyfahlers)

Besöksadress: Skarpansvägen 30 (KST kansli)

 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 23.09.2020 på Kommunernas socialtjänst k.f kansli och på http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen