Förbundsstyrelsen

Publicerad 30/04/2020 - 07:22 | Uppdaterad 30/04/2020 - 07:23

KST Protokollet 5/2020 27.04.2020 är publicerat hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli och och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen