Förbundsstyrelsen

Publicerad 13/11/2020 - 12:51

KST Protokollet 15/2020 09.11.2020 är publicerat hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli och och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen