Förbundsstyrelsen

Publicerad 07/02/2020 - 09:00 | Uppdaterad 07/02/2020 - 09:01

Kommunernas socialtjänst k.f. Förbundsstyrelse sammanträder 13.2.2020

Tid: 15.30

Plats: Kommunernas socialtjänst k.f

Besöksadress: Skarpansvägen 30 (KST kansli).

 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 14.2.2020 på Kommunernas socialtjänst k.f kansli och på http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen