Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Faderskapserkännanden innan barnets födelse

Händer som håller om en gravidmage.

Ålands hälso- och sjukvård har har meddelat att under pågående spridningsfas av Covid-19 och rådande besöksförbund vid sjukhuset, görs inte faderskapserkännanden eller vårdavtal i samband med besök till mödrarådgivningen.

Faderskapserkännande hos barnatillsynen görs efter barnets födelse.

Ta kontakt med oss inom barnatillsynen ifall du har frågor om hur ni går tillväga.

Läs mer om det besökförbud som råder vid Ålands hälso- och sjukvård

Publicerad 21.12.2020
Uppdaterad 27.12.2020