Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Faderskapserkännanden innan barnets födelse

Händer som håller om en gravidmage.

Ålands hälso- och sjukvård har har meddelat att under pågående spridningsfas av Covid-19 och rådande besöksförbud vid sjukhuset, görs inte faderskapserkännanden eller vårdavtal i samband med besök till mödrarådgivningen.

Faderskapserkännande görs hos barnatillsynen.

Ett erkännande av faderskap/moderskap för ett väntat barn görs från tidigast 25:e graviditetsveckan.

Ta kontakt med oss inom barnatillsynen ifall du har frågor om hur ni går tillväga.

Läs mer om det besökförbud som råder vid Ålands hälso- och sjukvård

Publicerad 26.8.2021
Uppdaterad 26.8.2021