Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår vik. socialhandledare inom tidigt stöd för barn och familj

Publicerad 29.4.2022 14:54 | Uppdaterad 29.4.2022 14:56

Ett familjeledighetsvikariat som SOCIALHANDLEDARE 100% (38,25 h/v) med nuvarande placering inom Tidigt stöd för barn och familj. Arbetet inleds genast eller enligt överenskommelse och fortgår till 30.08.2024.

Publicerad 29.4.2022
Uppdaterad 29.4.2022