Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår vik. barnatillsyningsman inom Tidigt stöd för barn och famlij

Publicerad 6.5.2022 10:40 | Uppdaterad 6.5.2022 10:42

Ett vikariat under familjeledighet som BARNATILLSYNINGSMAN 100% (37 h/v) med nuvarande placering inom Tidigt stöd för barn och familj. Arbetet inleds 13.6.2022 eller enligt överenskommelse och fortgår till 30.6.2023.

Publicerad 6.5.2022
Uppdaterad 6.5.2022