Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår vik. barnatillsyningsman

Publicerad 29.7.2022 09:07 | Uppdaterad 29.7.2022 09:14

Ett vikariat under familjeledighet som BARNATILLSYNINGSMAN 100% (37 h/v) med nuvarande placering inom Tidigt stöd för barn och familj. Arbetet inleds enligt överenskommelse och fortgår till 30.6.2023. Även deltidsarbete kan vara möjligt.

 

Publicerad 29.7.2022
Uppdaterad 29.7.2022