Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår vårdare vid Köpmansgatan

Publicerad 26.4.2022 15:44 | Uppdaterad 26.4.2022 15:46

Ett vårdledighetsvikariat som VÅRDARE 75% av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet med nuvarande placering vid Köpmansgatans gruppboende. Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse och fortgår till 24.9.2023 med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetsprocenten är förhandlingsbar, det finns möjlighet till extra arbete eller att gå ner i arbetstid till 50%.

Publicerad 26.4.2022
Uppdaterad 26.4.2022