Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår t.f. socialhandledare, Tallbacken

Publicerad 15.6.2022 09:36 | Uppdaterad 15.6.2022 09:38

Ett tidsbundet arbetsavtal som SOCIALHANDLEDARE 80 % av heltid (38,25 h/v) inom barnskyddet med nuvarande placering vid Tallbacken. Arbetet inleds enligt överenskommelse och fortgår till 31.12.2022 med eventuell möjlighet till förlängning.

Publicerad 15.6.2022
Uppdaterad 15.6.2022