Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår socialhandledare Tallbacken 80%

Publicerad 5.1.2022 13:52 | Uppdaterad 5.1.2022 15:49

Ett tidsbundet arbetsavtal som SOCIALHANDLEDARE 80 % av heltid med placering vid Tallbacken. Arbetet inleds enligt överenskommelse och fortgår till 31.12.2022 med eventuell möjlighet till förlängning.

 

Publicerad 5.1.2022
Uppdaterad 5.1.2022